On playing the keyboards.

Recently, I've been wondering endlessly why I was always asked to play the keyboards even if it is not really my forte. I mean I'm not good at it so why me? Bakit naman isasama pa ako sa mga magagaling nang mga musikero? Nakakahiya lang kasi nga napaka-unti lang ng skills ko sa pagtugtog compared … Continue reading On playing the keyboards.

Advertisements